Categorieën

Voor de beste digitale interactieve projecten, het bedrijf of professionals die uitblinken in het vak.

Deadline inzendingen
1 maart 2024
Bekendmaking nominaties
4 april 2024
Jury dag
19 april 2024
Awards show
6 juni 2024

Toelichting op alle categorieën

Activation
In deze categorie gaat het om een platform dat zich richt op het opwekken van interesse en
behoefte bij (potentiële) klanten. Veelal met een langere levensduur dan een campagne.
Belangrijk is dat een activatie tot een actie leidt.

AI-toepassingen
Deze categorie is bestemd voor cases waarin het gebruik van AI toegepast wordt en een sterke invloed heeft op het resultaat. Denk bijvoorbeeld aan AI-gedreven processen voor het kopen, oriënteren, adviseren of anderszins helpen van de gebruiker. Er wordt rekening mee gehouden dat AI zich nog in een beginfase bevindt, en daarom wordt er niet alleen op de resultaten gelet, maar ook op het idee en de potentie.

B2B
Deze categorie richt zich speciaal op business-to-business.

Brand
Een categorie bedoeld voor merkomgevingen die voor de langere termijn zijn opgezet.
Het is een platform voor informatie en communicatie met de consument.
Zaken zoals positionering en identiteit spelen een grote rol.
Hoe zie je het merk terugkomen in alle touchpoints die de organisatie met de klant verbindt.

Campaign
In deze categorie gaat het om B2C interactieve – of crossmediale – en/of social media campagnes.
Er is sprake van omgevingen met beperkte levensduur, die worden ingezet rond een bepaald idee,
communicatie- of marketingconcept.

Communities
Duurzame platforms van groepen gelijkgestemden met gezamenlijke interesse die elkaar
verrijken met inspiratie, kennis en inzichten en die over het afgelopen jaar opmerkelijke
resultaten hebben geboekt. Zowel zelfstandige community platforms als communities die
gebruik maken van bestaande platforms komen in aanmerking voor deze categorie.
De case wordt mede beoordeeld op actieve betrokkenheid en input van een achterban.

Content
Een categorie waarbij de focus ligt op content gedreven concepten en/of platforms.
Media- en entertainmentprojecten behoren onder andere tot deze categorie.

Corporate
Hierbij gaat het om platformen voor bedrijven en organisaties, waarbij de focus ligt op interactie met
en informatie voor stakeholders en zakelijk geïnteresseerden.

Data
Cases waarbij vanuit een datastrategie wordt gewerkt en data expliciet drivers zijn om business te genereren of toegevoegde waarde creëren voor gebruikers.

Digital for Good 
Cases over maatschappelijke thema’s die tot doel hebben de wereld te verduurzamen
en/of het welzijn van mensen/dieren te verbeteren.

Digitale Transformatie
Een categorie waarbij innovaties ten dienste van de interne bestaande operatie en/of bedrijfsprocessen
zoals oplossingen voor planning, distributie en logistiek centraal staan.

Disrupter
Deze categorie is voor game-changers. Projecten die een bestaande business door middel van een digitale
toepassing volledig anders oplossen en daardoor bestaande spelers vaak buiten spel zetten.

E-commerce
Heeft betrekking op omgevingen die het verkopen van producten en diensten
via internet tot belangrijkste doel hebben. Zowel omnichannel als pure-play-concepten
kunnen voor deze categorie worden ingeschreven.

Service
Hierbinnen vallen omgevingen waarbij diensten worden geleverd via internet.
Daarbij worden bedrijfsprocessen vertaald naar een omgeving voor eindgebruikers.
Klantportalen vallen ook onder deze categorie.

Tools
Hierbij gaat het om eigen innovaties, applicaties, integratie van bijvoorbeeld bots en API’s binnen een
online omgeving of platform.

DIA PRO’s
Wie zijn de beste professionals uit het vak?
Hier hebben we vier categorieën:

Best in Tech
Deze techie excelleert als vakman/vrouw in technische craftsmanship, is kritisch maar op de hoogte van de nieuwste trends en tools. Daarnaast maakt hij/zij het verschil op het vlak van leadership. En hij/zij is ambassadeur van het vak, betreedt podia, deelt kennis met publiek en zet zich in om kennis over te brengen en uit te dragen.

Best in Design
Deze professional excelleert als vakman/vrouw in design craftsmanship, is kritisch maar op de hoogte van de nieuwste trends en tools. Daarnaast maakt hij/zij het verschil op het vlak van leadership. En hij/zij is ambassadeur van het vak, betreedt podia, deelt kennis met publiek en zet zich in om kennis over te brengen en uit te dragen.

Best Producer
Deze allround PRO excelleert in een coördinerende en/of producerende functie. De PRO is kritisch, resultaatgericht en maakt het verschil. Toont sterk leiderschap. Behaalt creatief en effectief resultaat. Een ambassadeur van het vak, deelt kennis met het publiek en zet zich in om kennis over te brengen op anderen.

Best Talent
Een professional waarvan we de naam moeten onthouden, die minder dan 3 jaar werkzaam is in de digitale sector en wiens prestaties een WTF! gevoel geven. Kandidaten voor Best in Talent voldoen verder aan de criteria: edge en against order.